Ticaret Hukuku; üretim, değişim ve tüketim eylemlerinin düzenlenebilmesi adına hayatımızın bir parçası haline gelmiş, özel hukuk kapsamında ele alınan oldukça önemli bir hukuk dalıdır. Geniş kapsamlı bir hukuk dalı olması nedeniyle kendisi dışında birçok hukuk dalıyla bağlantılıdır. Geniş kapsamlı olması nedeniyle özel bir ilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyar. İskenderun avukat bünyemizde yer alan Avukat Ali Tarak, Ticaret Hukuku kapsamında ele alınan konularda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak eğitim, bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir.

Ticaret Hukuku Neleri Kapsar, Konuları Nelerdir?

Gün içerisinde marketten satın alacağımız bir sakızın dahi ekonomi üzerinde bir etkisi olması ve bir ekonomik faaliyet olarak sayılması nedeniyle Ticaret Hukuku kapsamında olduğunu belirtmek isteriz. Ekonomik faaliyetler kapsamında ele alınan tüm konular birer ticari eylem olarak görülmesi nedeniyle Ticaret Hukuku içerisinde yer almaktadır.

 • Ticaret Hukuku kapsamında genel danışmanlık hizmeti,
 • Ticari ilişkilere yönelik sözleşmelerin hazırlanması,
 • İhtar ve diğer hukuki metinlerin hazırlanması,
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı,
 • Haksız rekabet,
 • Şirket yönetimi,
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Ticaret Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti,
 • Ticari işletme hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Tasfiye,
 • Kıymetli evrak hukuku,
 • Risk Sermayesi,
 • Sermaye Piyasaları,
 • Leasing Sözleşmeleri.