Bedensel ve mal açısından zarara uğramış olan kişilerde anlaşmazlık söz konusu olduğunda olay dava yolu ile halledilir. Bu konuda da devreye sigorta hukuku konusunda deneyimli, engin bilgilere sahip bir hukuk bürosu devreye girmelidir. Aksi takdirde, kişiler bu zararları karşılayacak yönde avantajlar sağlayamayabilir.

İşte sigorta avukatı, sigorta şirketleri ve bu şirketlerin dayattığı sözleşmelerde meydana gelebilecek sorunlarda sizleri temsil etmek üzere görev almış alanında uzman kişilerdir.

Özellikle trafik kazaları konusunda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biriyiz.

Sigorta Hukuku alanında uzmanlığımız olan konular:

  • Araçlarda değer kaybı
  • Araçlarda hasar farkı
  • Araçlarda pert farkı
  • Araçlarda mahrumiyet/kazanç kaybı
  • Trafik kazalarında kusur değişimi