İş hukuku alanında yetkinliğimiz; iş hukukunun her alanını, özellikle de iş sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları hususlarını kapsamaktadır.

İş güvencesi ve fesih hususlarında görüş vermekte, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Hem işveren şirketleri hem de üst düzey yöneticileri her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde temsil etmekte ve savunmaktayız.