Haksız fiilden, sözleşmeden ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkiler ile ilgilenen hukuk dalıdır. Borç ilişkisi ise, tarafların alacaklı ve borçlu olarak adlandırıldıkları sayıları sınırlı olmayan süreli sosyal ilişkilerdir.

Borç ilişkileri, Borçlar Kanunu’nda genel ve özel hükümler ayrımına göre düzenlenmiş olup, genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulandığından çok geniş kapsamlıdır. Ayrıca özel kanunlarda da borç ilişkilerini düzenleyen hükümler bulunmaktadır.

Borçlar Kanunu’nda düzenlenen özel borç ilişkileri; satış sözleşmesi, mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, ödünç sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmesi, yayım sözleşmesi, vekâlet ilişkisi ve vekâletsiz iş görme, komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet sözleşmesi, kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ve adi ortaklık sözleşmeleridir. Bunların dışında da özel kanunlar ile düzenlenmiş bulunan; finansal kiralama sözleşmeleri, factoring sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, miras taksim sözleşmesi gibi sözleşmeler de bulunmaktadır.

Borç ilişkileri sınırlı sayıda bulunmadığından, kanunlarda düzenlenmeyen sözleşme ilişkilerine de isimsiz sözleşmeler adı altında yer verilmekte olup, franchise sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri, tek satıcılık sözleşmeleri örnek olarak verilebilir.

Büromuz; sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, borç ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacı ile danışmanlık hizmeti ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların da görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümünün sağlanması konularında hizmet vermektedir.