Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır. Hukukun neredeyse her dalını kapsayan sözleşmeler hukuku özellikle Tüketici Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan “sözleşme yapma serbestisi” nedeniyle taraflar; özel kanun hükümlerindeki sözleşme tipleri ile sınırlı tutulmamış, genel hukuk kurallarına aykırı olmadığı sürece diledikleri alanda iradelerini ortaya koyma konusunda özgür kılınmıştır. Bu durum, kanunlarda yer alan sözleşme tiplerinin dışında sözleşmelerin ortaya çıkmasına ve Sözleşmeler Hukuku’nun yeni bir hukuk dalı olarak doğmasına neden olmuştur.

Öztürk Hukuk; Sözleşmeler Hukuku alanında çalışan avukat kadrosu ile; ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi; franchising (bayilik) veya sponsorluk gibi kanunlarda düzenlenmeyen sözleşmelerin genel çerçeve ve davranışa uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk bürosu olarak; devre tatil, kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya hastane kabul sözleşmesi gibi karma işlemlerde de şekil ve esasa ilişkin şartların tespiti, kira sözleşmesi; sözleşme gereği bildirim ve ihtar gibi işlemler ile sözleşmeyi sonlandırma maksatlı fesih ve dönme beyanlarının karşı tarafa gönderilmesi için hizmetlerimiz mevcuttur. Sözleşme ihlali hallerinde ise ifaya zorlama, dönme, fesih, tazminat, bedel veya eşya iadesi ve cezai şartın uygulanması taleplerini sulh olma, arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yollarına başvurarak ileri sürme işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.