Miras hakkının kanunlarla güvence altına alındığı hukuk dalı Miras Hukuku olarak adlandırılır.

Miras hukukunda mal paylaşımı, mülk sahibinin vefatı gerçekleştiğinde ortaya çıkar. Miras hukuku kanundan doğmuş olsa da ölüme bağlı tasarruf şeklinde ortaya çıkmış olsa da ortada bir miras hakkı ile miras payı bulunduğunda miras hukukunda mal paylaşımı devreye girer. Miras hukukuna göre mülklerini ve haklarını miras bırakan vefat etmedikçe miras hukuku hakkında mirasçıların henüz miras hukukuna göre ‘varis’ sıfatı doğmadığından miras hukukunda mal paylaşımı kapsamında dava hakkı da bulunmaz.

Miras Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

  • Mirasçılık Belgesi Alınması
  • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
  • Tenkis Davaları
  • Muris Muvazaasına İlişkin Davalar
  • Mirasın Reddi Davaları
  • Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali Davaları