Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

Asmalımescit mah. Meşrutiyet cad. Güneş Han
No:19 K:3 D.5-6 Beyoğlu / İstanbul

[email protected]
(0212) 642 01 34

Asmalımescit mah. Meşrutiyet cad. Güneş Han
No:19 K:3 D.5-6 Beyoğlu / İstanbul

[email protected]
(0212) 642 01 34

Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.

Mustafa Kemal Atatürk

Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.

Mustafa Kemal Atatürk

Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.

Mustafa Kemal Atatürk

Sigorta Hukuku

Bedensel ve mal açısından zarara uğramış olan kişilerde anlaşmazlık söz konusu olduğunda olay dava yolu ile halledilir. Bu konuda da devreye sigorta hukuku konusunda deneyimli, engin bilgilere sahip bir hukuk bürosu devreye girmelidir. Aksi takdirde, kişiler bu zararları karşılayacak yönde avantajlar sağlayamayabilir.

Sigorta avukatı, sigorta şirketleri ve bu şirketlerin dayattığı sözleşmelerde meydana gelebilecek sorunlarda sizleri temsil etmek üzere görev almış alanında uzman kişilerdir. Özellikle trafik kazaları konusunda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biriyiz.

Öztürk Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Ofisimizde başta SİGORTA HUKUKU olmak üzere, alanında uzman avukatlarımız güçlü iş ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin yararına olacak şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Sigorta Hukuku

Sigorta avukatı, sigorta şirketleri ve bu şirketlerin dayattığı sözleşmelerde meydana...

İcra ve İflas Hukuku

Öztürk Hukuk, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm...

İş Hukuku

İş hukuku alanında yetkinliğimiz; iş hukukunun her alanını, özellikle de iş sözleşmelerinin kaleme alınması...

Şirketler Hukuku

Öztürk Hukuk, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme...

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; üretim, değişim ve tüketim eylemlerinin düzenlenebilmesi adına...

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak, üzerinde yazılı hakkın senede sıkı sıkıya bağlı olduğu, bu nedenle hakkın ancak bu belgeyle...

Ceza Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama...

Aile Hukuku

Öztürk Hukuk, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki...

Avukatlık Hukuku

Avukatlık Hukuku çok özel ilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Avukatlık Kanunu...

Borçlar Hukuku

Haksız fiilden, sözleşmeden ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ve borç ilişkisi...

Eşya Hukuku

Eşya; Kişilerin üzerinde hakimiyet kurabildiği ekonomik değeri ve maddi varlığı olabilen...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Miras hakkının kanunlarla güvence altına alındığı hukuk dalı Miras Hukuku olarak adlandırılır...

Miras Hukuku

Ticaret Hukuku; üretim, değişim ve tüketim eylemlerinin düzenlenebilmesi adına...

Sosyal Güvenlik Huk.

Büromuz, işçi-işveren ilişkisi kapsamında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık...

Sözleşme Hukuku

Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük...

Tüketici Hukuku

Öztürk Hukuk, tüketici hukuku alanında özellikle otomotiv sektöründe uzmanlaşmış...
Hukuki danışmanlık ofisimiz avukatlarımız tarafından bireysel ve kurumsal müvekkillerine bir çok hukuki alanda hizmet vermektedir.
Dürüstlük, Güven, Disiplin, Üst Düzey İletişim, Ekip Çalışması, Başarı, Sorumluluk, İnovasyon, İş Bitirici Ekip, Müvekkil Memnuniyeti
Müvekkillerimizin menfaatlerini kendi başarımızın önünde tutmak suretiyle, çağın değişen ihtiyaçlarını da göz önüne almak ve bu ihtiyaçlara güncel, adil, doğru ve etkin cevaplar verebilmektir.
Öztürk Hukuk Ofisinde avukatlık mesleği akıl, bilim ve bilgi ışığında, değişen zaman koşullarına göre güncellenen hukuk normlarının takibi ile etkin şekilde yapılmaktadır.
Biz Kimiz?

Öztürk Hukuk, Danışmanlık ve Avukatlık Ofisimiz

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesinde faaliyet göstermektedir. Bireysel ve kurumsal müvekkillerine aile hukuku, avukatlık hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, eşya hukuku, fikri mülkiyet hukuku, icra hukuku, iflas hukuku, iş hukuku, kıymetli evrak hukuku, medeni hukuk, miras hukuku, sigorta hukuku, sosyal güvenlik hukuku, sözleşme hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku, ticari işletme hukuku, tüketici hukuku gibi alanlarda danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede ofisimizde alanında uzman avukatlar ve güçlü iş ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin yararına olacak şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde öncü, örnek ve referans gösterilen çalışmalar yapılmaktadır.